Eetstoornissen

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Voor de onderstaande problemen kunt u bij ons terecht. Voor de behandeling van Anorexia wordt u geadviseerd een hierin gespecialiseerde behandelaar te consulteren.

Boulimia/eetbuistoornis/overeetstoornis/eetstoornissen NAO

Voor de behandeling van deze eetstoornissen wordt onder andere gebruikt gemaakt van het protocol van Fairburn en Van der Linden. De behandeling kan ook ter voorbereiding van vervolgbehandeling in de tweede lijn of vervolg-/nabehandeling van een andere eetstoornis behandeling zijn (bijv. Rintveld, Nederlandse Obesitas Kliniek).

Obesitas

(Valt formeel niet onder de eetstoornissen maar kan zeker ook een probleem zijn).
Wat is obesitas/overgewicht? Niets anders dan een structureel verkeerd ingestelde energie behoefte. U krijgt meer voeding binnen dan u gebruikt.
Deze behandeling (gebaseerd op de methode van Judith S Beck*) is een  gedragsmatige aanpak door middel van Cognitieve Gedrags Therapie (CGT). Het idee achter CGT is dat onze gedachten ons gedrag beïnvloedt: wat we voelen en wat we doen. De CGT helpt ons om ondermijnende negatieve gedachten op te sporen, hierop adequaat te reageren en ons gedrag anders te sturen. Het is gebleken dat zowel het ‘anders leren denken’ als het ‘anders leren doen’ mensen helpt om invloed uit te oefenen op hun gevoelsleven en uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling. CGT kan worden ingezet bij bijna alle emotionele problemen.

Herkent u het volgende?

Mensen die veel met hun gewicht bezig zijn en dit onder controle willen krijgen, hebben vaak  gedachten als:

Wat heeft u nodig om aan deze behandeling te beginnen?

Wat kunt u aan het einde van de behandeling?

*(dochter van de grondlegger van de CGT).