Angststoornissen

Angst is een gezonde reactie bij dreigend gevaar. Maar soms voelt u zich angstig terwijl daar weinig tot geen aanleiding voor is. Als de angst erg groot is of onnodig lang aanhoudt, kunt u daar in uw dagelijks leven veel hinder van ondervinden. U bent als het ware bang voor uw eigen angst en vermijdt situaties waarin u angstig kan worden. Misschien is er dan sprake van een angststoornis. Angststoornissen komen redelijk vaak voor. Waarom iemand een angststoornis krijgt, is vaak onduidelijk.

Er zijn verschillende vormen van angststoornissen.

Ten gevolge hiervan kunt verschillende klachten krijgen. U voelt zich bijvoorbeeld somber of snel geïrriteerd. Maar ook kunnen er lichamelijke klachten optreden zoals: gespannen spieren, een snelle ademhaling, uw hart klopt sneller en u begint te zweten. U kunt last hebben van trillen, duizeligheid of misselijkheid. Soms heeft u even het gevoel niet meer te weten waar of wie u bent. U denkt misschien zelfs dat u gek wordt of dood gaat. De angst kan in het dagelijkse leven erg hinderlijk zijn. Misschien merkt u dat uw leven beheerst wordt door handelingen die u dwangmatig ‘moet’ uitvoeren. Ook in uw werk kan angst u tegenhouden om dingen te doen. Door de angst gedraagt u zich anders, denkt u anders en voelt u zich anders dan u eigenlijk zou willen.

Gesprekken kunnen het gevoel van angst verminderen. Medicijnen kunnen ook goed helpen. Bij sommige mensen werkt een combinatie van gesprekken én medicijnen het best. Tegenwoordig wordt EMDR ook vaak toegepast. De psycholoog helpt u te leren met uw angst om te gaan. Hierbij  leert u ook angstige gedachten en situaties niet meer uit de weg te gaan. U krijgt  ‘huiswerkoefeningen’ mee om uw angst te herkennen en onder controle te leren houden. Altijd zijn er ook ontspanningsoefeningen. U merkt meestal snel dat het beter met u gaat. U wordt minder bang en durft weer meer activiteiten te ondernemen.