Kosten

Vergoeding van de kosten

Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

De behandelingen worden volledig vergoed door de basisverzekering. Wel gaat het af van het eigen risico (€385). Voorwaarde is dat de (huis)arts een verwijsbrief aan u meegeeft. Deze verwijsbrief moet de volgende informatie bevatten om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen:

De overheid (en daardoor uw zorgverzekeraar) gaat in 2021 nog uit van ‘prestaties’, zoals ‘Kort’, ‘Middel’ en ‘Intensief’, en gaat niet uit van ‘behandel-uren’. Welke prestatie van toepassing is, is afhankelijk van de volgende criteria:

Voor de situaties waarbij blijkt niet voldaan te worden aan de gestelde criteria is prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ van toepassing.

In 2022 verandert de overheid dit systeem voor alle GGZ praktijken waardoor alle prestaties in 2021 financieel worden afgerond. Als de behandeling doorloopt in 2022 zal het eigen risico op dat moment opnieuw moeten worden aangesproken.

Psychologenpraktijk Wanda Visscher heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars (zie voor uitgesloten polissen eventueel het volgende overzicht). Deze zorgverzekeraars hebben niet in alle gevallen de gegevens op de website actueel, waardoor de praktijk niet altijd wordt genoemd. De praktijk heeft dan mogelijk wel een contract waardoor wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De zorgverzekeraar zal het bedrag met uw eigen risico verrekenen. De datum van de eerste behandeling is bepalend in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken.

Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar betekent dit dat de praktijk de declaratie naar u stuurt en u zelf moet declareren bij uw ziektekostenverzekering. Het percentage dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis.

Om uw behandeltijd zo efficiënt mogelijk te benutten is het mogelijk dat u vooraf een vragenlijst toegestuurd krijgt, zodat u in alle rust, in uw eigen omgeving, de voorbereiding op het eerste gesprek kunt doen. Feitelijk start de behandeling dus op het moment dat de vragenlijst wordt toegestuurd.

Kosten voor niet verschijnen (of binnen 24 uur afzeggen)

Zoals u begrijpt zijn wij genoodzaakt hier kosten voor in rekening te brengen. De kosten bedragen €50,- waarvoor u zelf de rekening ontvangt die u binnen 14 dagen voldoet. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Door u zelf betaald

Valt uw zorgvraag buiten de criteria die uw zorgverzekeraar vergoedt kunt u er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Ook kunt u om een andere reden kiezen om de behandeling zelf te betalen. Dit dient nadrukkelijk voorafgaand aan de eerste sessie door u aangegeven te worden. In deze gevallen heeft u geen verwijzing van de (huis)arts nodig en wordt er niets gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Per sessie van 45 minuten wordt dan €114,41 bij u in rekening gebracht. U krijgt dan maandelijks een factuur die u zelf binnen 14 dagen voldoet. Ten overvloede: Het sessie-bedrag heeft geen enkele relatie met de door de zorgverzekeraars gehanteerde bedragen voor de zorgproducten.

Keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen (OZP)

Deze prestaties behoren niet tot het Basispakket op grond van de Zvw, maar betreffen wel zorg zoals omschreven in de Wmg. Wij hanteren hiervoor de bedragen die voor de NZA heeft vastgesteld.