Werkwijze

Hoe gaan wij met elkaar om? Wat verwachten wij van u?

Aanmelding

Bij ‘contact’ vindt u o.a. informatie over de locaties en het contactformulier. Daar is ook informatie over de wachttijd opgenomen.* Nadat u contact heeft opgenomen kan een eventuele afspraak worden gemaakt.

Behandeling

Afspraken zullen ongeveer 45 minuten duren. Bij de eerste afspraak wordt de behandeling gestart. De intake is hier onderdeel van. Het is dus niet zo dat er na de intake nog eens vele weken verstrijken voordat begonnen wordt met de behandeling. Om uw tijd zo efficiƫnt mogelijk te benutten is het mogelijk dat u vooraf een vragenlijst toegestuurd krijgt, zodat u in alle rust, in uw eigen omgeving, de voorbereiding op het eerste gesprek kunt doen.

In dit eerste gesprek krijgt u de gelegenheid uw hulpvraag of klachten en verwachtingen voor te leggen. Op basis daarvan zal in overleg met u uitgezocht worden welke vorm van behandeling het meest geschikt is en wordt er zo mogelijk al een behandelplan opgesteld. Soms is het noodzakelijk door te verwijzen naar een andere hulpverlener. Met uw toestemming zal er naar de verwijzer worden gerapporteerd bij aanvang en afsluiting van de behandeling.

Afmelding afspraak

Mocht u onverhoopt een afspraak echt niet kunnen nakomen dan verwachten wij uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult een afmelding. Indien u zich niet tijdig afmeldt, zijn wij genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen, deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. Zie ook bij kosten

Eventuele klachten

Graag willen wij eventuele klachten direct van u vernemen zodat we deze in gezamenlijkheid kunnen oplossen. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn dan geldt de klachtprocedure van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Bereikbaarheid

Vanwege onze werkzaamheden kunnen wij de telefoon niet permanent aannemen. U kunt een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Ons telefoon nummer is 06 109 76 609

U kunt uw vragen ook per mail stellen: psycholoog@wandavisscher.nl

* De Nederlandse Zorgautoriteit eist dat iedere GGZ zorgaanbieder de volgende zin vermeldt: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”