Werkwijze

Hoe gaan wij met elkaar om? Wat verwachten wij van u?

Aanmelding

Bij ‘contact‘ vindt u o.a. informatie over de locaties en het contactformulier. Daar is ook informatie over de wachttijd opgenomen.* Nadat u contact heeft opgenomen kan een eventuele afspraak worden gemaakt.

Behandeling

Een sessie kan zowel in de praktijk als door middel van beeldbellen (online) plaatsvinden. Deze duurt 45 minuten.

In de eerste afspraak krijgt u de gelegenheid uw hulpvraag of klachten en verwachtingen voor te leggen en doen we diagnostiek. Op basis daarvan zal in overleg bekeken worden welke vorm van behandeling het meest geschikt is en wordt er een behandelplan opgesteld.

Let wel: het betreft altijd een kort durende behandeling met dus een beperkt aantal sessies.

Soms is het noodzakelijk door te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Er wordt gebruik gemaakt van zorgprogramma’s/ zorgpaden/protocollen die ontwikkeld zijn op basis van de beschikbare multidisciplinaire richtlijnen. Voor die stoornissen waarvoor geen (multidisciplinaire) richtlijnen  beschikbaar zijn, zijn de zorgprogramma’s/zorgpaden/protocollen gebaseerd op hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoord en adequaat.

Met uw toestemming zal er naar de verwijzer worden gerapporteerd bij aanvang en afsluiting van de behandeling.

Afmelding afspraak

Mocht u onverhoopt een afspraak niet kunnen nakomen dan verwachten wij uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult een afmelding. Indien u zich niet tijdig afmeldt, zijn wij genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen, deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. Zie ook bij kosten

Het is uw verantwoordelijkheid dat de behandeling continuïteit heeft. Indien u onverhoopt heeft moeten afzeggen dient u zelf een nieuwe afspraak te maken met de behandelaar. Na twee maanden zonder vervolgafspraak zal de behandeling als afgerond worden beschouwd.

Eventuele klachten

Graag willen wij eventuele klachten direct van u vernemen zodat we deze in gezamenlijkheid kunnen oplossen. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn dan geldt de klachtprocedure van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Bereikbaarheid

Vanwege onze werkzaamheden kunnen wij de telefoon niet permanent aannemen. U kunt een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Ons telefoon nummer is 06 109 76 609

U kunt uw vragen ook per mail stellen: psycholoog@wandavisscher.nl

* De Nederlandse Zorgautoriteit eist dat iedere GGZ zorgaanbieder de volgende zin vermeldt: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”