Mindfulness

Mindfulness of achtzaamheid verwijst naar:

Mindfulness heeft zijn oorsprong in het boeddhisme. Dr. Jon Kabat-Zinn heeft als eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en een acht weken durende training ontwikkeld.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan uzelf en alles om u heen. Het leven in het moment. Door het bewust worden en loslaten van automatismen en oordelen is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

In MBCT wordt mindfulness als vaardigheid aangeleerd bij de behandeling van met name chronische en recidiverende depressies, maar ook bij angst, burn-out en chronische pijn. Door middel van  technieken bent u in staat evenwichtiger om te gaan met de problemen en klachten die u ervaart. Er wordt veel van u gevraagd om de technieken eigen te maken. Iedere dag ruimte nemen om oefenen is een belangrijk onderdeel hiervan.

Daarnaast vormt mindfulness een essentieel element in de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, waaronder ACT. Binnen deze gedragstherapieën wordt mindfulness op een minder strikte en meer pragmatische wijze toegepast.