Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Psychologenpraktijk Wanda Visscher met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Psychologenpraktijk Wanda Visscher verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Psychologenpraktijk Wanda Visscher worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Psychologenpraktijk Wanda Visscher aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Psychologenpraktijk Wanda Visscher opgenomen informatie. Hoewel Psychologenpraktijk Wanda Visscher alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Psychologenpraktijk Wanda Visscher niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Psychologenpraktijk Wanda Visscher worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Psychologenpraktijk Wanda Visscher uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Psychologenpraktijk Wanda Visscher worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyrights

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen: teksten, foto‘s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo‘s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Psychologenpraktijk Wanda Visscher, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren of te bewerken.