Ouderen

Ouderen kunnen over het algemeen meer te maken krijgen met veranderingen in hun levensomstandigheden dan in een andere levensfase. Andere taken zoals loslaten (werk, woonomgeving) en omgaan met verlies (gezondheid, partner/vrienden) komen op uw pad. Soms door lichamelijke- of geestelijke beperkingen wordt u geconfronteerd met de levensfase waarin u zich bevindt. Ook kunnen veranderingen omtrent uw (geestelijke) gezondheid u zorgen geven. Deze vragen en klachten kunnen het beste behandeld worden door een hierin gespecialiseerde GZ Psycholoog ook wel Gerontoloog genoemd. Wanda Visscher is tevens gerontoloog, heeft veel ervaring op dit specifieke gebied en beschikt over de nodige levenservaring.

Waarvoor kunt u terecht bij de gerontoloog?

Uiteraard kunnen deze klachten zich bij iedereen voordoen, bij ouderen komen zij echter vaker en in een niet direct herkenbare vorm voor.

Gesprekken kunnen u hierbij helpen. De psycholoog helpt u te leren met uw klachten om te gaan. U krijgt zo mogelijk ‘huiswerkoefeningen’ mee om eigen regie terug te krijgen en te behouden.

Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid u thuis te bezoeken indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen.

Kijkt u bij ‘contact‘ voor nadere informatie en om eventueel een afspraak te maken.