EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen/traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van hen verwerkt deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden, herbelevingen en nachtmerries. Ook kunnen er schrikreacties en vermijdingsreacties ontstaan. We spreken dan over een post traumatische stress stoornis, wat kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven.

EMDR blijkt ook effectief te zijn bij een aantal andere psychische klachten die samen gaan met vermijdingsklachten: somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid en recentelijk bij chronische pijn. Het gaat erom dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer gebeurtenissen die ernstige sporen hebben achter gelaten in het geheugen. Denk hierbij aan emotionele verwaarlozing, werkgerelateerde stress, pesten of verlies ervaringen.

Deze methode is ontwikkeld door Francine Shapiro.

Bij EMDR wordt niet uitgegaan van nieuw aan te leren gedrag. De insteek is de negatieve invloed van eerder opgedane herinneringen te corrigeren door deze te ontdoen van hun emotionele lading. De therapeut zal vooraf aan de behandeling een aantal vragen stellen. EMDR wordt liever niet toegepast bij zwangerschap, hartklachten, middelen gebruik, ernstige depressie, bewustzijnsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.