Praktijkinfo

De meeste mensen hebben wel eens een periode in hun leven dat het niet zo goed gaat als ze eigenlijk willen. In dat geval kan behandeling van een eerstelijns psycholoog wenselijk zijn. Een eerstelijns psycholoog is een hulpverlener die u concreet helpt bij psychische problemen. Via gesprekken wordt u geholpen om weer op eigen kracht verder te kunnen. Deze psychologen werken vooral kortdurend (vijf tot twaalf behandelingen) met een korte ontstaansgeschiedenis en klachtgericht. De frequentie van de afspraken is van verschillende factoren afhankelijk. Gebruikelijk is een afspraak in de veertien dagen. U kunt zelf contact opnemen voor een afspraak. De praktijk bevindt zich in Bussum.

Iedereen is vrij om zelf te kiezen voor een psycholoog. Er is geen verplichting naar de (eventueel op de verwijzing aangegeven) psycholoog te gaan. Als er (nog) geen ervaring is met een psycholoog kan een wachtlijst en bereikbaarheid (parkeermogelijkheid) ook de doorslag geven.

Psychologenpraktijk Wanda Visscher beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, waarover u desgewenst hier meer kunt lezen.

Achtergrondinformatie

In 1999 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting Gerontologie. Sindsdien werkt zij als verpleeghuispsycholoog/ ouderenpsycholoog. Hiernaast is zij werkzaam in de eerste lijn. Wanda Visscher heeft zich bekwaamd in de leeftijdsgroep 25 jaar en ouder.  Tevens is zij jarenlang werkzaam in de terminale zorg en betrokken bij de Vrijwilligers Terminale Zorg in zorgcentrum Patria te Bussum.

Wanda Visscher is geregistreerd GZ-(gezondheidszorg) psycholoog in het B.I.G.-register (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut. Zij is lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de NVNpsy (Nederlandse Vereniging van Neuro-Psychologen). Een GZ psycholoog is verplicht om jaarlijkse bijscholing te volgen met daarbij inter- en supervisie en monitoring van resultaten. Zo heeft zij vervolgopleidingen in de EMDR gevolgd en is lid van ParkinsonNet. Tevens bezit zij een geldig visitatie certificaat van het NIP.