Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie. Het is gebleken dat zowel het ‘anders leren denken’ als het ‘anders leren doen’ mensen helpt om invloed uit te oefenen op hun gevoelsleven en kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling. Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet bij bijna alle emotionele problemen. Zowel individuele als partner-relatie therapieën zijn mogelijk.

Afhankelijk van de vraagstelling worden door middel van gesprekken en het afnemen van verschillende tests en vragenlijsten o.a. klachten, persoonlijke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen, manier van omgaan met problemen en psychische draagkracht geïnventariseerd. Hierna wordt een grote inzet van de cliënt verwacht door middel van huiswerk oefening. Om ongewenst gedrag te veranderen moet u vaak en veel het nieuwe gewenste gedrag oefenen.